יונה דורון  ||| עריכה ספרותית  |||  ספרות צללים  |||  עריכה לשונית ||| כתיבה והפקה של ביוגרפיות  ||| שכתוב  |||  נִקּוּד 

 
ייעוץ בתהליך הכתיבה – מי צריך את זה בכלל?
 
 
מי שהתחיל לכתוב ומעוניין במשוב מהימן של אדם מבחוץ בטרם ימשיך.
מי שכתב את הספר כולו, או כמעט את כולו, ומרגיש שאפשר ורצוי לשפר, להשלים ולהדק לפני ההגשה לעריכה.
מי שמעוניין במשוב מעת לעת בתהליך הכתיבה, כדי לבחור טוב יותר איך להמשיך מהנקודה שהוא נמצא בה.
מי שמתלבט – האם לפרסם את כתב היד או לגנוז, ואם לפרסם, באיזה ערוץ ובאיזה תהליך לבחור.
 

לייבסיטי - בניית אתרים